Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

 

U bent weer welkom in onze kerk!

Met ingang van zaterdagavond 6 juni worden de publieke vieringen op aangepaste wijze hervat!

In juni zal er op de zaterdagen om 19.00 uur een Heilige Mis zijn in onze parochiekerk.

Om aan de vieringen deel te nemen dient u zich van te voren aan te melden bij Hub Gerekens, tel.nr. 06-53425028.

 

 

 

Regelgeving rondom corona in onze kerk

Neemt u deel aan een viering in Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:

- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;

- Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;

- Houdt 1,5 meter afstand;

- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;

- In de maand juni zal er nog geen communie worden uitgedeeld, er is alleen een geestelijke communie, dit i.v.m. de regelgeving hieromtrent;

- Uw bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;

- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;

- We geven elkaar geen hand;

- Kaarsen aanmaken, houdt afstand bij het Mariabeeld.

 

 

Vanwege het coronavirus komt de processie op 14 juni te vervallen!

 

 

Klokken luiden als teken van hoop op woensdagavonden tussen 19.00 uur en 19.15 uur

 

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.

Welkom

Iedere zondag is om 10:30 uur een heilige mis.

Daarnaast zijn er het hele jaar door speciale vieringen.

Wij nodigen u graag uit onze kerk en vieringen te bezoeken.

Postadres:
Oud Valkenburg 23
6305 AA  Schin op Geul

Administrator:
ZEP pastoor R Graat †, tel. 043-457 1221

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder tel. 043-3216357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens tel. 043-4591207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

De diensten, misintenties en mededelingen van het kerkbestuur van de H. Johannes de Doperparochie verschijnen maandelijks in de Mauritiusbode.

De kerk

Het gebouw van de Johannes de Doperkerk is een van de oudste kerken in de streek en is sinds 1967 een Rijksmonument. De Rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Johannes de Doper. Sinds 1959 wordt ook de Heilige Rita van Cascia, patrones van onmogelijke en hopeloze zaken, in deze kerk vereerd.

Waarschijnlijk werd in de 11e of 12e eeuw op deze plaats een zaalkerkje gebouwd. Delen van de toren en het schip dateren uit die tijd. Later is de zuidbeuk toegevoegd. In de 16e eeuw zijn de toren en de noordbeuk vernieuwd.

In de 16e eeuw ontstond er onenigheid over de benoeming van een nieuwe pastoor. Dat kwam omdat het patronaatsrecht van de parochie werd betwist door drie heren: die van Genhoes, die van het verderop gelegen Schaloen en die van het op de heuvel gelegen Sibberhuuske. In 1543 werd de ruzie bijgelegd met de bepaling dat elk van de drie heren vier maanden per jaar het benoeminsrecht had van een nieuwe pastoor.

In 1757 ontwierp de Akense bouwmeester Johann Joseph Couven een gepleisterd bakstenen priesterkoor met hardstenen ornamenten en pilasters. In het midden van de 19e eeuw zijn de zijbeuken in westelijke richting uitgebreid, zodat deze de toren deels omsluiten.

Tekst: Wikipedia

Foto: Frans Lussenburg