Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

Missen in Juni

Zaterdag 1 juni: 19.15 uur Woord- en Communiedienst Deze viering wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans

Zaterdag 8 juni: 19.15 uur H. Mis

Zaterdag 15 juni: 19.15 uur H. Mis Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters

Zondag 16 juni: 09.00 uur H. Mis Na de H. Mis vertrekt de jaarlijkse processie. Aansluitend is het tuinfeest.

Zaterdag 22 juni: 19.15 uur H. Mis

Zaterdag 29 juni: 19.15 uur Geen H. Mis Er is dan om 16.00 uur een H. Mis in de Gerlachuskerk te Houthem b.g.v. de vorming van de 8 parochies tot de Federatie Kerken van Valkenburg aan de Geul. Voor meer informatie zie de Mauritiusbode op blz. 3

Processie 2024

De processie zal dit jaar op 16 juni rond trekken door Oud-Valkenburg. Ze zal de gebruikelijke route afleggen naar de Drie Beeldjes en het kapelletje bij het Sint-Jansbos. Fanfare St. Cornelius, Schutterij St. Mauritius Strucht en Mannenkoor Inter Nos van Schin op Geul zullen weer aanwezig zijn.

04/24/2024

Feest van de H. Rita van Cascia

Tijdens de diensten van zaterdag 25 mei om 19.15 uur en zondag 26 mei om 11.30 uur zal de H. Rita speciaal worden herdacht en gevierd. Zij is de patroonheilige van hopeloze zaken en langdurige ziekten. Ter ere van haar worden rozen gezegend, die na afloop van de H. Mis te verkrijgen zijn voor 1 euro per stuk.

04/24/2024

Eerste H. Mis kapelaan  Jijo 14 mei

Op donderdag 13 april jl. is kapelaan Jijo (rechts op de foto) in de H. Thomas de Apostel kerk, Santhom, Kochi, te India, op een zeer feestelijke wijze tot priester gewijd. Er werd gedanst en gezongen en de kerk was werkelijk prachtig versierd. Begin mei keert kapelaan Jijo weer terug naar Nederland. Wilt u zijn wijding tot priester terugkijken dan kan dat via de volgende link: Priestly Ordination and First Holy Mass of DN. Rohit Vincent Konnoth Francis and DN. Jijomon Oonattu - YouTube

Op zondag 14 mei om 11.30 uur zal hij in de HH. Nicolaas- en Barbara kerk te Valkenburg aan de Geul zijn Eerste H. Mis tesamen vieren. Deze wordt opgeluisterd door het St. Caeciliakoor van de HH. Nicolaas- en Barbara kerk. Op die dag zal hij vanaf zijn woonadres aan de St. Pieterstraat, door een stoet van Schutterij Oude en Jonge Nobele en genodigden worden begeleid naar de kerk. Na de H. Mis wordt hij door harmonie Koninklijk Walram's Genootschap begeleid naar Hotel Voncken - Walramplein 1 - waar hem door het federatiebestuur, een receptie wordt aangeboden. Er is gelegenheid om hem te feliciteren en elkaar te ontmoeten van 13.00 uur tot 14.30 uur. We stellen uw aanwezigheid bij deze feestelijke gebeurtenis zeer op prijs. Omdat onze kapelaan nu overal met het fietsje rondrijdt is hij aan het sparen voor een auto. Vandaar deze cadeautip: envelop of overmaken op IBAN nr. NL74INGB0704565463 t.n.v. Jijomon Oonattu Joy.

04/25/2023

Openstelling kerk Oud Valkenburg

De kerk van Oud-Valkenburg is opengesteld op:
woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11 uur en 14 uur.
Iedereen is welkom, gelovig of niet. Als je de behoefte hebt kun je binnenlopen voor een moment van stilte en rust, bezinning, om even weg te zijn uit de drukte (in je hoofd), in stilte over iets na te denken, een kaarsje aan te steken, voor meditatie of gebed en natuurlijk ook om de kerk te bezichtigen. Er zijn banken op verschillende plaatsen in de kerk. Je kunt een voor jou geschikte plaats uitkiezen en daar gaan zitten. Op koude dagen is het wijs om een extra trui of sjaal mee te nemen. Gedurende de openstelling van de kerk ben ik zelf ook in de kerk aanwezig.

Een kaarsje branden
In onze kerk kan dat op 2 plaatsen: bij het beeld van Moeder Maria en bij het beeld van de Heilige Rita. Het beeld van Moeder Maria staat rechts vooraan in de kerk. Het beeld van de Heilige Rita staat rechts achterin de kerk. De Heilige Rita wordt speciaal aangeroepen bij hopeloze en onmogelijke zaken. Een kaarsje kost € 0,50. Een noveenkaars (grote kaars) kost € 5,-. Een noveenkaars brandt negen dagen en nachten voor uw speciale intentie. Zoals de vraag om genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz.
Indien gewenst kan betalen van kaarsen in de kerk naast contant ook digitaal met de QR code ‘kaarsen’ .

De toegang tot de kerk is gratis!
Mocht je de openstelling van onze kerk een warm hart toedragen en deze financieel willen ondersteunen kunt je voor je vrije gift onderstaande QR code ‘vrije gift’ gebruiken. Gebruik de camera app of QR scanner op je telefoon.

Hartelijke groet,
Karin Frints

10/28/2022

 

Ondanks corona maatregelen warm welkom voor pastoor Dieteren

Afgelopen zondag, 22 november 2020, werd pastoor Dieteren geïnstalleerd als pastoor van de parochies Schin op Geul, Oud Valkenburg en Sibbe. Tevens is hij benoemd tot voorzitter van de parochiefederatie VOSS (Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe). Vanwege de corona maatregelen leek het in eerste instantie onmogelijk hem een mooie ontvangst te geven maar achteraf mogen we wel zeggen dat het een bijzonder warm welkom was, mede dankzij de inzet van velen. We wensen meneer pastoor veel succes bij het uitvoeren van zijn ambt en dat hij zich snel thuis mag voelen in Schin op Geul. De viering is nog twee weken terug te kijken via de volgende link:

https://twitch.tv/sxcsolutions

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.

Postadres:
Oud Valkenburg 23
6305 AA  Schin op Geul

Administrator: Pastoor Constantijn Dieteren tel. 043-4591233

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder tel. 043-3216357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens tel. 043-4591207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

De diensten, misintenties en mededelingen van het kerkbestuur van de H. Johannes de Doperparochie verschijnen maandelijks in de Mauritiusbode.

De kerk

Het gebouw van de Johannes de Doperkerk is een van de oudste kerken in de streek en is sinds 1967 een Rijksmonument. De Rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Johannes de Doper. Sinds 1959 wordt ook de Heilige Rita van Cascia, patrones van onmogelijke en hopeloze zaken, in deze kerk vereerd.

Waarschijnlijk werd in de 11e of 12e eeuw op deze plaats een zaalkerkje gebouwd. Delen van de toren en het schip dateren uit die tijd. Later is de zuidbeuk toegevoegd. In de 16e eeuw zijn de toren en de noordbeuk vernieuwd.

In de 16e eeuw ontstond er onenigheid over de benoeming van een nieuwe pastoor. Dat kwam omdat het patronaatsrecht van de parochie werd betwist door drie heren: die van Genhoes, die van het verderop gelegen Schaloen en die van het op de heuvel gelegen Sibberhuuske. In 1543 werd de ruzie bijgelegd met de bepaling dat elk van de drie heren vier maanden per jaar het benoeminsrecht had van een nieuwe pastoor.

In 1757 ontwierp de Akense bouwmeester Johann Joseph Couven een gepleisterd bakstenen priesterkoor met hardstenen ornamenten en pilasters. In het midden van de 19e eeuw zijn de zijbeuken in westelijke richting uitgebreid, zodat deze de toren deels omsluiten.

Tekst: Wikipedia

Foto: Frans Lussenburg