Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

 

Missen in augustus

Zaterdag 6 augustus: 19.00 uur H. Mis (Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muylkens)

Zaterdag 13 augustus: 19.00 uur H. Mis - Viering van Maria Tenhemelopneming

Zaterdag 20 augustus: 19.00 uur Woord en Communiedienst (Deze Woord en Communiedienst wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters)

Zaterdag 27 augustus: 19.00 uur H. Mis

 

 

In memoriam Pastoor van den Hoven

Afgelopen week bereikte het droevige bericht van het plotseling overlijden van voormalig pastoor Lambertus van den Hoven Oud-Valkenburg. Krap 10 jaar geleden, op 20-2-2011 hield pastoor van den Hoven zijn afscheidsmis in onze kerk.

Lees meer

 

 

Missen in juli

Zaterdag 2 juli: 19.00 uur H. Mis

Zaterdag 9 juli: 19.00 uur H. Mis

Zondag 10 juli: 09.00 uur H. Mis. (Aansluitend aan de H. Mis trekt de processie door het dorp naar de Drie Beeldjes en de St. Janskapel)

Zaterdag 16 juli: 19.00 uur H. Mis (Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters)

Zaterdag 23 juli: 19.00 uur H. Mis

Zaterdag 30 juli: 19.00 uur Woord- en Communiedienst

 

 

Afscheid pater Maas

Afgelopen zaterdag, 5 december, hebben we afscheid genomen van pater Maas SMM. Hiermee kwam er een einde aan de periode van 10 jaar waarin hij ons elke week is voorgegaan. We zijn hem daarvoor grote dankbaarheid verschuldigd, in het bijzonder voor de enorm toegewijde en menselijke manier waarop hij zijn pastorale taak heeft vervuld. In deze H. Mis hebben wij ook kennisgemaakt met pastoor Dieteren. Hij zal voortaan voorgaan in de H. Missen van onze parochie, elke zaterdag om 19.00 uur.

 

 

Openstelling kerk Oud Valkenburg

De kerk van Oud-Valkenburg is opengesteld op:
woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11 uur en 14 uur.
Iedereen is welkom, gelovig of niet. Als je de behoefte hebt kun je binnenlopen voor een moment van stilte en rust, bezinning, om even weg te zijn uit de drukte (in je hoofd), in stilte over iets na te denken, een kaarsje aan te steken, voor meditatie of gebed en natuurlijk ook om de kerk te bezichtigen. Er zijn banken op verschillende plaatsen in de kerk. Je kunt een voor jou geschikte plaats uitkiezen en daar gaan zitten. Op koude dagen is het wijs om een extra trui of sjaal mee te nemen. Gedurende de openstelling van de kerk ben ik zelf ook in de kerk aanwezig.

Een kaarsje branden
In onze kerk kan dat op 2 plaatsen: bij het beeld van Moeder Maria en bij het beeld van de Heilige Rita. Het beeld van Moeder Maria staat rechts vooraan in de kerk. Het beeld van de Heilige Rita staat rechts achterin de kerk. De Heilige Rita wordt speciaal aangeroepen bij hopeloze en onmogelijke zaken. Een kaarsje kost € 0,50. Een noveenkaars (grote kaars) kost € 5,-. Een noveenkaars brandt negen dagen en nachten voor uw speciale intentie. Zoals de vraag om genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz.
Indien gewenst kan betalen van kaarsen in de kerk naast contant ook digitaal met de QR code ‘kaarsen’ .

De toegang tot de kerk is gratis!
Mocht je de openstelling van onze kerk een warm hart toedragen en deze financieel willen ondersteunen kunt je voor je vrije gift onderstaande QR code ‘vrije gift’ gebruiken. Gebruik de camera app of QR scanner op je telefoon.

Hartelijke groet,
Karin Frints

 

 

Ondanks corona maatregelen warm welkom voor pastoor Dieteren

Afgelopen zondag, 22 november 2020, werd pastoor Dieteren geïnstalleerd als pastoor van de parochies Schin op Geul, Oud Valkenburg en Sibbe. Tevens is hij benoemd tot voorzitter van de parochiefederatie VOSS (Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe). Vanwege de corona maatregelen leek het in eerste instantie onmogelijk hem een mooie ontvangst te geven maar achteraf mogen we wel zeggen dat het een bijzonder warm welkom was, mede dankzij de inzet van velen. We wensen meneer pastoor veel succes bij het uitvoeren van zijn ambt en dat hij zich snel thuis mag voelen in Schin op Geul. De viering is nog twee weken terug te kijken via de volgende link:

https://twitch.tv/sxcsolutions

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.

Welkom

Iedere zondag is om 10:30 uur een heilige mis.

Daarnaast zijn er het hele jaar door speciale vieringen.

Wij nodigen u graag uit onze kerk en vieringen te bezoeken.

Postadres:
Oud Valkenburg 23
6305 AA  Schin op Geul

Administrator: Pastoor Constantijn Dieteren tel. 043-4591233

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder tel. 043-3216357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens tel. 043-4591207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

De diensten, misintenties en mededelingen van het kerkbestuur van de H. Johannes de Doperparochie verschijnen maandelijks in de Mauritiusbode.

De kerk

Het gebouw van de Johannes de Doperkerk is een van de oudste kerken in de streek en is sinds 1967 een Rijksmonument. De Rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Johannes de Doper. Sinds 1959 wordt ook de Heilige Rita van Cascia, patrones van onmogelijke en hopeloze zaken, in deze kerk vereerd.

Waarschijnlijk werd in de 11e of 12e eeuw op deze plaats een zaalkerkje gebouwd. Delen van de toren en het schip dateren uit die tijd. Later is de zuidbeuk toegevoegd. In de 16e eeuw zijn de toren en de noordbeuk vernieuwd.

In de 16e eeuw ontstond er onenigheid over de benoeming van een nieuwe pastoor. Dat kwam omdat het patronaatsrecht van de parochie werd betwist door drie heren: die van Genhoes, die van het verderop gelegen Schaloen en die van het op de heuvel gelegen Sibberhuuske. In 1543 werd de ruzie bijgelegd met de bepaling dat elk van de drie heren vier maanden per jaar het benoeminsrecht had van een nieuwe pastoor.

In 1757 ontwierp de Akense bouwmeester Johann Joseph Couven een gepleisterd bakstenen priesterkoor met hardstenen ornamenten en pilasters. In het midden van de 19e eeuw zijn de zijbeuken in westelijke richting uitgebreid, zodat deze de toren deels omsluiten.

Tekst: Wikipedia

Foto: Frans Lussenburg