Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

 

Openstelling kerk Oud Valkenburg

De kerk van Oud Valkenburg is vanaf 1 december iedere week opengesteld op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 14.00 uur. Iedereen is welkom, gelovig of niet. Je kunt binnenlopen voor een moment van stilte en rust, bezinning, om even weg te zijn uit de drukte (in je hoofd), in stilte over iets na te denken, een kaarsje aan te steken, voor meditatie of gebed en natuurlijk ook om de kerk te bezichtigen. Tijdens de openstelling gelden de coronaregels en is Karin Frints aanwezig.

 

 

Vieringen in december

In december zijn er op de volgende dagen H. Missen:

Zaterdag 4 december om 19.00 uur;

Zaterdag 11 december om 19.00 uur, opgeluisterd door Chris Wouters;

Zaterdag 18 december om 19.00 uur, H. Mis met gewetensonderzoek van de Advent;

Donderdag 24 december om 20.00 uur, Plechtige Nachtmis opgeluisterd door Sjef Muijlkens en zangeres Marion Widdershoven;

Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag, Geen H. Mis;

Vrijdag 26 december, Tweede Kerstdag, opgeluisterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius.

 

 

In memoriam Pastoor van den Hoven

Afgelopen week bereikte het droevige bericht van het plotseling overlijden van voormalig pastoor Lambertus van den Hoven Oud-Valkenburg. Krap 10 jaar geleden, op 20-2-2011 hield pastoor van den Hoven zijn afscheidsmis in onze kerk.

Lees meer

 

 

Nieuwe corona maatregelen!

Een aantal corona maatregelen die al eerder golden worden opnieuw toegepast in de kerk. Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen als ze onderling tenminste anderhalve meter afstand houden. U hoeft zich vooralsnog niet op te geven voor onze vieringen.

 

 

Afscheid pater Maas

Afgelopen zaterdag, 5 december, hebben we afscheid genomen van pater Maas SMM. Hiermee kwam er een einde aan de periode van 10 jaar waarin hij ons elke week is voorgegaan. We zijn hem daarvoor grote dankbaarheid verschuldigd, in het bijzonder voor de enorm toegewijde en menselijke manier waarop hij zijn pastorale taak heeft vervuld. In deze H. Mis hebben wij ook kennisgemaakt met pastoor Dieteren. Hij zal voortaan voorgaan in de H. Missen van onze parochie, elke zaterdag om 19.00 uur.

 

Ondanks corona maatregelen warm welkom voor pastoor Dieteren

Afgelopen zondag, 22 november, werd pastoor Dieteren geïnstalleerd als pastoor van de parochies Schin op Geul, Oud Valkenburg en Sibbe. Tevens is hij benoemd tot voorzitter van de parochiefederatie VOSS (Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe). Vanwege de corona maatregelen leek het in eerste instantie onmogelijk hem een mooie ontvangst te geven maar achteraf mogen we wel zeggen dat het een bijzonder warm welkom was, mede dankzij de inzet van velen. We wensen meneer pastoor veel succes bij het uitvoeren van zijn ambt en dat hij zich snel thuis mag voelen in Schin op Geul. De viering is nog twee weken terug te kijken via de volgende link:

https://twitch.tv/sxcsolutions

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.

Welkom

Iedere zondag is om 10:30 uur een heilige mis.

Daarnaast zijn er het hele jaar door speciale vieringen.

Wij nodigen u graag uit onze kerk en vieringen te bezoeken.

Postadres:
Oud Valkenburg 23
6305 AA  Schin op Geul

Administrator: Pastoor Constantijn Dieteren tel. 043-4591233

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder tel. 043-3216357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens tel. 043-4591207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

De diensten, misintenties en mededelingen van het kerkbestuur van de H. Johannes de Doperparochie verschijnen maandelijks in de Mauritiusbode.

De kerk

Het gebouw van de Johannes de Doperkerk is een van de oudste kerken in de streek en is sinds 1967 een Rijksmonument. De Rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Johannes de Doper. Sinds 1959 wordt ook de Heilige Rita van Cascia, patrones van onmogelijke en hopeloze zaken, in deze kerk vereerd.

Waarschijnlijk werd in de 11e of 12e eeuw op deze plaats een zaalkerkje gebouwd. Delen van de toren en het schip dateren uit die tijd. Later is de zuidbeuk toegevoegd. In de 16e eeuw zijn de toren en de noordbeuk vernieuwd.

In de 16e eeuw ontstond er onenigheid over de benoeming van een nieuwe pastoor. Dat kwam omdat het patronaatsrecht van de parochie werd betwist door drie heren: die van Genhoes, die van het verderop gelegen Schaloen en die van het op de heuvel gelegen Sibberhuuske. In 1543 werd de ruzie bijgelegd met de bepaling dat elk van de drie heren vier maanden per jaar het benoeminsrecht had van een nieuwe pastoor.

In 1757 ontwierp de Akense bouwmeester Johann Joseph Couven een gepleisterd bakstenen priesterkoor met hardstenen ornamenten en pilasters. In het midden van de 19e eeuw zijn de zijbeuken in westelijke richting uitgebreid, zodat deze de toren deels omsluiten.

Tekst: Wikipedia

Foto: Frans Lussenburg