Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

Missen in maart

Zaterdag 4 maart: 19.15 uur H. Mis (Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters)

Zaterdag 11 maart: 19.15 uur H. Mis

Zaterdag 18 maart: 19.15 uur H. Mis

Zaterdag 25 maart: 19.15 uur H. Mis

Missen in april

Zaterdag 1 april: 19.15 uur H. Mis (Palmwijding en uitdelen van de Palmtakjes)

Zaterdag 8 april: 21.00 uur Plechtige Paaswake (Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters)

Maandag 10 april: 11.30 uur H. Mis

Zaterdag 15 april: 19.15 uur H. Mis

Zaterdag 22 april: 19.15 uur H. Mis

Zaterdag 29 april: 19.15 uur H. Mis

Vieringen in de Goede Week en Pasen

Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul - Sibbe

Onderstaand een overzicht van de vieringen in de Goede Week en Pasen in de vier kerken van onze parochiefederatie.

Palmzaterdag 1 april: Oud Valkenburg 19.15 uur H. Mis met palmwijding

Palmzondag 2 april: Sibbe 10.00 uur H. Mis met palmwijding, Schin op Geul 11.00 uur H. Mis met palmwijding, Valkenburg 11.30 uur H. Mis met palmwijding

Witte Donderdag 6 april: Sibbe 19.00 uur H. Mis, Valkenburg 19.00 uur H. Mis

Goede Vrijdag 7 april: Schin op Geul 15.00 uur Kruisweg, Sibbe 15.00 uur Kruisweg, Valkenburg 15.00 uur Kruisweg

Paaszaterdag 8 april: Sibbe 18.00 uur Paasvigilie, Valkenburg 19.00 uur Paasvigilie, Schin op Geul 19.30 uur Paasvigilie, Oud Valkenburg 21.00 uur Paasvigilie

Paaszondag 9 april: Schin op Geul 10.00 uur H. Mis, Valkenburg 11.30 uur H. Mis

Tweede Paasdag 10 april: Schin op Geul 10.00 uur Woord- en Communiedienst, Sibbe 10.00 uur H. Mis, Oud Valkenburg 11.30 uur H. Mis, Valkenburg 11.30 uur H. Mis

03/22/2023

Openstelling kerk Oud Valkenburg

De kerk van Oud-Valkenburg is opengesteld op:
woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11 uur en 14 uur.
Iedereen is welkom, gelovig of niet. Als je de behoefte hebt kun je binnenlopen voor een moment van stilte en rust, bezinning, om even weg te zijn uit de drukte (in je hoofd), in stilte over iets na te denken, een kaarsje aan te steken, voor meditatie of gebed en natuurlijk ook om de kerk te bezichtigen. Er zijn banken op verschillende plaatsen in de kerk. Je kunt een voor jou geschikte plaats uitkiezen en daar gaan zitten. Op koude dagen is het wijs om een extra trui of sjaal mee te nemen. Gedurende de openstelling van de kerk ben ik zelf ook in de kerk aanwezig.

Een kaarsje branden
In onze kerk kan dat op 2 plaatsen: bij het beeld van Moeder Maria en bij het beeld van de Heilige Rita. Het beeld van Moeder Maria staat rechts vooraan in de kerk. Het beeld van de Heilige Rita staat rechts achterin de kerk. De Heilige Rita wordt speciaal aangeroepen bij hopeloze en onmogelijke zaken. Een kaarsje kost € 0,50. Een noveenkaars (grote kaars) kost € 5,-. Een noveenkaars brandt negen dagen en nachten voor uw speciale intentie. Zoals de vraag om genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz.
Indien gewenst kan betalen van kaarsen in de kerk naast contant ook digitaal met de QR code ‘kaarsen’ .

De toegang tot de kerk is gratis!
Mocht je de openstelling van onze kerk een warm hart toedragen en deze financieel willen ondersteunen kunt je voor je vrije gift onderstaande QR code ‘vrije gift’ gebruiken. Gebruik de camera app of QR scanner op je telefoon.

Hartelijke groet,
Karin Frints

10/28/2022

De nieuwe kapelaan stelt zich voor:

Als nieuwe kapelaan wil ik graag mij aan u voorstellen. Ik ben Jijomon Oonattu Joy. Ik kom uit Kerala die een deelstaat in het zuiden van India is. Ik ben dertig jaar oud. Na mijn middelbare school ging ik naar het kleinseminarie van mijn bisdom Kochi. Daar heb ik mijn baccalaureaat afgerond. Daarna ging ik voor een tijd van twee jaren naar het grootseminarie in Kerala voor mijn filosofiestudie. Daarna liep ik een jaar stage in het kleinseminarie van mijn bisdom. Ik heb in totaal negen jaar de priesteropleiding in India gevolgd. Toen ik met mijn stage klaar was vroeg mijn bisschop mij om voor een bepaalde periode naar Nederland te gaan om theologie te studeren en daarna als priester daar te dienen. Ik heb daarover nagedacht en 'ja' gezegd. Nu ben ik al zes jaar in Nederland. Op grootseminarie Rolduc heb ik mijn priesteropleiding afgerond. Na het voltooien van mijn studie werd ik op 25 Augustus 2022 in mijn thuisbisdom Kochi tot diaken gewijd. Vanaf 1 Oktober zal ik werkzaam zijn in jullie parochies. Ik vraag graag om jullie steun en gebed.

2022-10-11

In memoriam Pastoor van den Hoven

Afgelopen week bereikte het droevige bericht van het plotseling overlijden van voormalig pastoor Lambertus van den Hoven Oud-Valkenburg. Krap 10 jaar geleden, op 20-2-2011 hield pastoor van den Hoven zijn afscheidsmis in onze kerk.

Lees meer

Afscheid pater Maas

Afgelopen zaterdag, 5 december, hebben we afscheid genomen van pater Maas SMM. Hiermee kwam er een einde aan de periode van 10 jaar waarin hij ons elke week is voorgegaan. We zijn hem daarvoor grote dankbaarheid verschuldigd, in het bijzonder voor de enorm toegewijde en menselijke manier waarop hij zijn pastorale taak heeft vervuld. In deze H. Mis hebben wij ook kennisgemaakt met pastoor Dieteren. Hij zal voortaan voorgaan in de H. Missen van onze parochie, elke zaterdag om 19.00 uur.

 

Ondanks corona maatregelen warm welkom voor pastoor Dieteren

Afgelopen zondag, 22 november 2020, werd pastoor Dieteren geïnstalleerd als pastoor van de parochies Schin op Geul, Oud Valkenburg en Sibbe. Tevens is hij benoemd tot voorzitter van de parochiefederatie VOSS (Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe). Vanwege de corona maatregelen leek het in eerste instantie onmogelijk hem een mooie ontvangst te geven maar achteraf mogen we wel zeggen dat het een bijzonder warm welkom was, mede dankzij de inzet van velen. We wensen meneer pastoor veel succes bij het uitvoeren van zijn ambt en dat hij zich snel thuis mag voelen in Schin op Geul. De viering is nog twee weken terug te kijken via de volgende link:

https://twitch.tv/sxcsolutions

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.

Postadres:
Oud Valkenburg 23
6305 AA  Schin op Geul

Administrator: Pastoor Constantijn Dieteren tel. 043-4591233

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder tel. 043-3216357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens tel. 043-4591207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

De diensten, misintenties en mededelingen van het kerkbestuur van de H. Johannes de Doperparochie verschijnen maandelijks in de Mauritiusbode.

De kerk

Het gebouw van de Johannes de Doperkerk is een van de oudste kerken in de streek en is sinds 1967 een Rijksmonument. De Rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Johannes de Doper. Sinds 1959 wordt ook de Heilige Rita van Cascia, patrones van onmogelijke en hopeloze zaken, in deze kerk vereerd.

Waarschijnlijk werd in de 11e of 12e eeuw op deze plaats een zaalkerkje gebouwd. Delen van de toren en het schip dateren uit die tijd. Later is de zuidbeuk toegevoegd. In de 16e eeuw zijn de toren en de noordbeuk vernieuwd.

In de 16e eeuw ontstond er onenigheid over de benoeming van een nieuwe pastoor. Dat kwam omdat het patronaatsrecht van de parochie werd betwist door drie heren: die van Genhoes, die van het verderop gelegen Schaloen en die van het op de heuvel gelegen Sibberhuuske. In 1543 werd de ruzie bijgelegd met de bepaling dat elk van de drie heren vier maanden per jaar het benoeminsrecht had van een nieuwe pastoor.

In 1757 ontwierp de Akense bouwmeester Johann Joseph Couven een gepleisterd bakstenen priesterkoor met hardstenen ornamenten en pilasters. In het midden van de 19e eeuw zijn de zijbeuken in westelijke richting uitgebreid, zodat deze de toren deels omsluiten.

Tekst: Wikipedia

Foto: Frans Lussenburg