Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

 

U bent welkom in onze kerk!

In september zijn er op aangepaste wijze vieringen in onze kerk!

In september is op de zaterdagen 4, 11, 18 en 25 september om 19.00 uur een Heilige Mis in onze parochiekerk. Op zaterdag 4 september wordt de Heilige Mis opgeluisterd door Chris Wouters.

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt bij de heer Hub Gerekens, telefoon 06-53425028.

 

 

Regelgeving rondom corona in onze kerk

Neemt u deel aan een viering in Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:

- Het dragen van een mondkapje is vrijwillig;

- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;

- Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;

- Houdt 1,5 meter afstand;

- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen. Mocht u geen communie wensen te ontvangen, gelieve dan uw servetje weg te pakken;

- Uw bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;

- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;

- We geven elkaar geen hand;

- Kaarsen aanmaken, houdt afstand bij het Mariabeeld.

 

 

In memoriam Pastoor van den Hoven

Afgelopen week bereikte het droevige bericht van het plotseling overlijden van voormalig pastoor Lambertus van den Hoven Oud-Valkenburg. Krap 10 jaar geleden, op 20-2-2011 hield pastoor van den Hoven zijn afscheidsmis in onze kerk.

Lees meer

 

 

Afscheid pater Maas

Afgelopen zaterdag, 5 december, hebben we afscheid genomen van pater Maas SMM. Hiermee kwam er een einde aan de periode van 10 jaar waarin hij ons elke week is voorgegaan. We zijn hem daarvoor grote dankbaarheid verschuldigd, in het bijzonder voor de enorm toegewijde en menselijke manier waarop hij zijn pastorale taak heeft vervuld. In deze H. Mis hebben wij ook kennisgemaakt met pastoor Dieteren. Hij zal voortaan voorgaan in de H. Missen van onze parochie, elke zaterdag om 19.00 uur.

 

Ondanks corona maatregelen warm welkom voor pastoor Dieteren

Afgelopen zondag, 22 november, werd pastoor Dieteren geïnstalleerd als pastoor van de parochies Schin op Geul, Oud Valkenburg en Sibbe. Tevens is hij benoemd tot voorzitter van de parochiefederatie VOSS (Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe). Vanwege de corona maatregelen leek het in eerste instantie onmogelijk hem een mooie ontvangst te geven maar achteraf mogen we wel zeggen dat het een bijzonder warm welkom was, mede dankzij de inzet van velen. We wensen meneer pastoor veel succes bij het uitvoeren van zijn ambt en dat hij zich snel thuis mag voelen in Schin op Geul. De viering is nog twee weken terug te kijken via de volgende link:

https://twitch.tv/sxcsolutions

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.

Welkom

Iedere zondag is om 10:30 uur een heilige mis.

Daarnaast zijn er het hele jaar door speciale vieringen.

Wij nodigen u graag uit onze kerk en vieringen te bezoeken.

Postadres:
Oud Valkenburg 23
6305 AA  Schin op Geul

Administrator: Pastoor Constantijn Dieteren tel. 043-4591233

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder tel. 043-3216357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens tel. 043-4591207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

De diensten, misintenties en mededelingen van het kerkbestuur van de H. Johannes de Doperparochie verschijnen maandelijks in de Mauritiusbode.

De kerk

Het gebouw van de Johannes de Doperkerk is een van de oudste kerken in de streek en is sinds 1967 een Rijksmonument. De Rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Johannes de Doper. Sinds 1959 wordt ook de Heilige Rita van Cascia, patrones van onmogelijke en hopeloze zaken, in deze kerk vereerd.

Waarschijnlijk werd in de 11e of 12e eeuw op deze plaats een zaalkerkje gebouwd. Delen van de toren en het schip dateren uit die tijd. Later is de zuidbeuk toegevoegd. In de 16e eeuw zijn de toren en de noordbeuk vernieuwd.

In de 16e eeuw ontstond er onenigheid over de benoeming van een nieuwe pastoor. Dat kwam omdat het patronaatsrecht van de parochie werd betwist door drie heren: die van Genhoes, die van het verderop gelegen Schaloen en die van het op de heuvel gelegen Sibberhuuske. In 1543 werd de ruzie bijgelegd met de bepaling dat elk van de drie heren vier maanden per jaar het benoeminsrecht had van een nieuwe pastoor.

In 1757 ontwierp de Akense bouwmeester Johann Joseph Couven een gepleisterd bakstenen priesterkoor met hardstenen ornamenten en pilasters. In het midden van de 19e eeuw zijn de zijbeuken in westelijke richting uitgebreid, zodat deze de toren deels omsluiten.

Tekst: Wikipedia

Foto: Frans Lussenburg