Federatiebestuur

Sinds 1 april 2017 is onze kerk een onderdeel van de Parochiefederatie  Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul.

Het toenmalige kerkbestuur is overgegaan naar een Parochie Adviescommissie om de dagelijkse en specifieke zaken betreffende de Mauritiusparochie te bespreken en uit te voeren. De andere zaken worden voortaan door het federatiebestuur afgehandeld en behartigd.

Voor het federatiebestuur zijn de volgende personen door het bisdom benoemd:

 • Pastoor C. Dieteren, voorzitter, Schin op Geul
 • Pastoor H. Jansen, vice-voorzitter, Valkenburg-centrum
 • Hr. Wiebe Appelboom, secretaris, Schin op Geul
 • Hr. Guido Kerckhoffs, penningmeester, Valkenburg-centrum
 • Hr. Huub Bock, penningmeester, Oud-Valkenburg
 • Mevr. Kitty Heijenrath, liturgie/pastoraal, Schin op Geul
 • Hr. Chris Vermazen, pastoraal/catechese, Valkenburg-centrum

Bovengenoemde personen zijn formeel lid van alle vier bij de federatie betrokken kerkbesturen.

Leden PAC (Parochiële Adviescommissie)

 • Pastoor Constantijn Dieteren, voorzitter
  Hoogbeek 23  6305 BH  Schin op Geul  043-459 1233
 • Wiebe Appelboom, secretaris
  Mauritiussingel 51  6305 AZ  Schin op Geul  043-459 2660
 • Martin Marcus, penningmeester
  Scheumergats 4  6305 BM  Schin op Geul  043-459 2086
 • José Van den Hove- Pluijmaekers, parochiecontact, beheerder kerkhof
  Valkenburgerweg 142/a  6305 EB  Schin op Geul  043-459 2278
 • Frans Lussenburg, technische zaken en onderhoud
  Mauritiussingel 7  6305 AZ  Schin op Geul  043-459 1861
 • Anton Laeven, pastoraatgroep, ledenadministratie
  Hanewei 27  6305 AT  Schin op Geul  043-459 2616
 • Kitty Heijenrath, liturgie/pastoraal
  Valkenburgerweg 149  6305 EC  Schin op Geul