Federatiebestuur

Sinds 1 januari 2023 zijn de parochies van Valkenburg Centrum, Oud-Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe ieder onderdeel van de Parochiefederatie.

De toenmalige kerkbesturen zijn overgegaan naar Parochie Adviescommissies om de dagelijkse en specifieke zaken betreffende de individuele parochies te bespreken en uit te voeren. De andere zaken worden voortaan door het federatiebestuur afgehandeld en behartigd.

Voor het federatiebestuur zijn de volgende personen door het bisdom benoemd:

 • Pastoor/administrator C. Dieteren, voorzitter, Schin op Geul
 • Emeritus Pastoor H. Jansen, toehoorder, Valkenburg-centrum
 • Hr. Guido Kerckhoffs, penningmeester, Valkenburg-centrum
 • Hr. Huub Bock, algemeen, Oud-Valkenburg
 • Mevr. Kitty Heijenrath, secretaris, Schin op Geul

Bovengenoemde personen zijn formeel lid van alle vijf bij de federatie betrokken kerkbesturen.

Leden PAC (Parochiële Adviescommissie)

 • Pastoor Constantijn Dieteren, voorzitter
  Hoogbeek 23  6305 BH  Schin op Geul  043-459 1233
 • Kapelaan Jijomon Oonattu Joy (Jijo)
  St. Pieterstraat 22 B 6301 DR  Valkenburg aan de Geul 06-3407 7860
 • Marieta Vanmechelen-Verhoeven
  Hoogbeek 2 B  6305 BH  Schin op Geul  043-459 2989 Email: secretaris@kerkschinopgeul.nl
 • Martin Marcus, administrator
  Mauritiussingel 12  6305 AZ  Schin op Geul
 • José Van den Hove- Pluijmaekers, parochiecontact, beheerder kerkhof
  Valkenburgerweg 142/a  6305 EB  Schin op Geul  043-459 2278
 • Frans Lussenburg, technische zaken en onderhoud
  Mauritiussingel 7  6305 AZ  Schin op Geul  043-459 1861
 • Anton Laeven, pastoraatgroep, ledenadministratie
  Hanewei 27  6305 AT  Schin op Geul  043-459 2616
 • Kitty Heijenrath, liturgie/pastoraal
  Valkenburgerweg 149  6305 EC  Schin op Geul