×

Allerzielenviering

Op zondag 29 oktober a.s. gedenken wij om 15.30 uur tijdens de Allerzielenviering speciaal de overledenen vanaf 1 september 2022 tot 1 september 2023. Na afloop van de viering worden de graven op ons kerkhof gezegend. De viering wordt opgeluisterd door mannenkoor Inter Nos o.l.v. Leo van Weersch.

09/29/2023

Sjaasbergergank 25 juni 2023

Traditiegetrouw vindt op de laatste zondag de Sjaasbergergank plaats bij de Kluis in Walem. Zo ook afgelopen zondag. Het was stralend weer en wat is er dan mooier dan met zoveel mensen samen de H. Mis te vieren in de openlucht onder het genot van prachtige muziek. Voor een reportage kunt u terecht onder het kopje foto's boven aan deze pagina.

06/28/2023

Processie 18 juni 2023

Heel veel dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van onze processie. We mogen terugkijken op een mooie traditie dankzij de medewerking en deelname van zo velen, zowel jong als oud. Daar mogen we trots op zijn! De fotoreportage van onze processie is weer te zien op de website van Lieske Leunissen: www.lieskeleunissen.nl Ook aan haar heel veel dank daarvoor.

06/28/2023

Onthulling Antoniusbeeld 13 juni 2023

Op 13 juni jl. werd het beeld van Sint Antonius geplaatst op een mooi plekje aan de Hoogbeek waar vroeger de school stond. Voor een mooie reportage, gemaakt door Frans Lussenburg, van de inzegening en onthulling van het prachtig gerestaureerde beeld kunt u terecht onder het kopje foto's bovenaan deze pagina.

06/28/2023

Palmpasen 2023

Dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat wij afgelopen zondag Palmpasen mochten vieren in onze kerk. De trappen van het altaar stonden vol kruisjes en bekertjes met palmtakjes die ná de H. Mis door de kinderen en de vele vrijwilligers gebracht zijn naar de "oud inwoners" van de parochies van Schin op Geul en Oud Valkenburg die verblijven in de diverse verzorgingshuizen en naar de inwoners van de parochies van Schin op Geul en Oud Valkenburg die ziek zijn en/of een steuntje in de rug kunnen gebruiken (voor zover bij ons bekend). Het was een prachtige viering mede dankzij de aanwezige kinderen, de misdienaars en Zangkoor Courage uit Valkenburg. Met een goed gevoel mogen wij op weg gaan naar Pasen! Voor meer foto's zie het kopje Foto's bovenaan deze pagina.

04/04/2023

Nog een leuk cadeau nodig? Er zijn nog een paar boeken beschikbaar!

Het boek dat aan meneer pastoor Mol werd aangeboden t.g.v. zijn afscheid van onze parochie is nu ook verkrijgbaar voor alle geïnteresseerden. In dit boek staan al zijn "woordjes" die hij schreef in de Mauritiusbode. Het is een in linnen gebonden boek van 253 blz. voorzien van kleurenfoto's. Een mooie herinnering aan zijn tijd in Schin op Geul. De kosten van dit boek bedragen € 20,00 excl. evt. verzendkosten. Mocht u het boek willen bestellen doe dit dan via onderstaande link en druk op verzenden.

- Vul hieronder uw gegevens in: 

  Rozenkrans bidden bij kapelletje Schoonbron

  In de maand oktober wordt traditiegetrouw de rozenkrans gebeden bij het kapelletje in Schoonbron. U bent iedere vrijdag in oktober van harte welkom om 19.00 uur.

  09/29/2023

  Dodenherdenking donderdag 4 mei Kerkplein Schin op Geul

  "Leven met oorlog" was het thema waarmee het Nationaal Comité 4 en 5 mei aandacht vroeg voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. De komende tijd richten zij zich vooral op dit thema van de wisselwerking tussen generaties. Traditiegetrouw vond er bij het monument aan het Kerkplein de dodenherdenking plaats. In het bijzonder voor de vier dorpsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog hun leven lieten. Ook herdenken wij twee soldaten uit Rotterdam en Tennessee die in Schin op Geul hun lieven lieten. Voor een impressie van deze dodenherdenking gaat u naar het kopje "Foto's" boven aan deze pagina.

  05/16/2023

  Eerste H. Mis kapelaan  Jijo 14 mei

  Op donderdag 13 april jl. is kapelaan Jijo (rechts op de foto) in de H. Thomas de Apostel kerk, Santhom, Kochi, te India, op een zeer feestelijke wijze tot priester gewijd. Er werd gedanst en gezongen en de kerk was werkelijk prachtig versierd. Begin mei keert kapelaan Jijo weer terug naar Nederland. Wilt u zijn wijding tot priester terugkijken dan kan dat via de volgende link: Priestly Ordination and First Holy Mass of DN. Rohit Vincent Konnoth Francis and DN. Jijomon Oonattu - YouTube

  Op zondag 14 mei om 11.30 uur zal hij in de HH. Nicolaas- en Barbara kerk te Valkenburg aan de Geul zijn Eerste H. Mis tesamen vieren. Deze wordt opgeluisterd door het St. Caeciliakoor van de HH. Nicolaas- en Barbara kerk. Op die dag zal hij vanaf zijn woonadres aan de St. Pieterstraat, door een stoet van Schutterij Oude en Jonge Nobele en genodigden worden begeleid naar de kerk. Na de H. Mis wordt hij door harmonie Koninklijk Walram's Genootschap begeleid naar Hotel Voncken - Walramplein 1 - waar hem door het federatiebestuur, een receptie wordt aangeboden. Er is gelegenheid om hem te feliciteren en elkaar te ontmoeten van 13.00 uur tot 14.30 uur. We stellen uw aanwezigheid bij deze feestelijke gebeurtenis zeer op prijs. Omdat onze kapelaan nu overal met het fietsje rondrijdt is hij aan het sparen voor een auto. Vandaar deze cadeautip: envelop of overmaken op IBAN nr. NL74INGB0704565463 t.n.v. Jijomon Oonattu Joy.

  04/25/2023

  De nieuwe kapelaan stelt zich voor:

  Als nieuwe kapelaan wil ik graag mij aan u voorstellen. Ik ben Jijomon Oonattu Joy. Ik kom uit Kerala die een deelstaat in het zuiden van India is. Ik ben dertig jaar oud. Na mijn middelbare school ging ik naar het kleinseminarie van mijn bisdom Kochi. Daar heb ik mijn baccalaureaat afgerond. Daarna ging ik voor een tijd van twee jaren naar het grootseminarie in Kerala voor mijn filosofiestudie. Daarna liep ik een jaar stage in het kleinseminarie van mijn bisdom. Ik heb in totaal negen jaar de priesteropleiding in India gevolgd. Toen ik met mijn stage klaar was vroeg mijn bisschop mij om voor een bepaalde periode naar Nederland te gaan om theologie te studeren en daarna als priester daar te dienen. Ik heb daarover nagedacht en 'ja' gezegd. Nu ben ik al zes jaar in Nederland. Op grootseminarie Rolduc heb ik mijn priesteropleiding afgerond. Na het voltooien van mijn studie werd ik op 25 Augustus 2022 in mijn thuisbisdom Kochi tot diaken gewijd. Vanaf 1 Oktober zal ik werkzaam zijn in jullie parochies. Ik vraag graag om jullie steun en gebed.

  11/10/2022

  Warm welkom voor onze kapelaan!

  Afgelopen zondag werd onze nieuwe kapelaan, in zijn eerste viering in de Heilige Mauritiuskerk, welkom geheten in onze parochie. De viering werd muzikaal opgeluisterd door een ensemble van fanfare St. Cornelius. De nieuwe kapelaan is vanaf 1 oktober werkzaam in onze parochiefederatie VOSS. Namens alle parochianen en vrijwilligers heten wij hem van harte welkom. Het zal van twee kanten even wennen zijn, maar we hopen op een prettige en opbouwende samenwerking met hem. We wensen hem toe dat hij zich na een tijdje bij ons thuis zal voelen en dat hij zijn werk met veel plezier mag uitoefenen, geholpen door de vele vrijwilligers hier en in alle andere parochies. Met een bloemetje voor thuis hopen wij ook dat hij zich snel gunt in zijn nieuwe woning!

  11/10/2022

  Impressie herdenkingsdienst emeritus Pastoor Frans Mol mhm

  Afgelopen zaterdag, 27 mei, vond in onze kerk de zesweken- herdenkingsdienst plaats van emeritus pastoor Frans Mol mhm.  Op het altaar stonden een aantal symbolen voor het leven en werken van hem. Zijn foto, het boek t.g.v. zijn afscheid, de door hem geschreven Massaai woordenboeken, zijn herdersschopje en vijf vlaggetjes die symbool stonden voor de periodes in zijn leven: Nijmegen, Mill Hill, Engeland, Kenia, Limburg en Oosterbeek. Verder bloemen in bonte kleuren, waar hij van hield, zij passen goed bij zijn mooi en kleurrijk leven. Bovendien stonden er vlaggen en symbolen van de verenigingen uit ons dorp, waar hij zoveel voor heeft betekend. Van diverse verenigingen was er een afvaardiging aanwezig bij deze dienst.  De viering werd opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos o.l.v. Leo van Weersch. Een mooie impressie van deze viering werd gemaakt door Frans Lussenburg en ziet u onder het kopje "Foto's" boven aan deze pagina.

  05/30/2023

  De Heer heeft hem geroepen.

  Frans Mol

  Missionaris van Mill Hill

  Emeritus-pastoor Schin op Geul

  * Nijmegen 4 juli 1935

  † Oosterbeek 24 maart 2023

  Frans Mol was van januari 2007 tot september 2020 pastoor in de H. Mauritiusparochie te Schin op Geul. We leerden Pastoor Mol kennen als een bijzondere man, bescheiden, integer, geduldig en vol humor. In de dertien jaar dat hij onze herder mocht zijn heeft hij van velen de harten gestolen, zijn vriendelijkheid en interesses waren verbindend. Genietend van feestjes, van mensen samenbrengen en samenzijn, steeds dankbaar voor al het moois dat hij mocht meemaken in Sjin. Getuige hiervan was zijn onvergetelijk afscheid op 30 augustus 2020.

  Pastoor Mol, we zijn dankbaar dat U in ons midden was, het was een verrijking van ons allen! Wij bewaren mooie herinneringen aan uw wijze woorden en vriendelijk zwaaiende hand. Zoals U steeds zei "Het is mooi geweest".

  We wensen de familie Mol en iedereen die goede herinneringen aan hem heeft, sterkte met dit verlies.

  Moge hij rusten in vrede.

  Namens het kerkbestuur en de vrijwilligers van de parochie H. Mauritius Schin op Geul.

  Contactadres parochie: José van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142a, 6305 EB Schin op Geul

  Contactadres familie: Familie G. Langen-Mol, Prins Bernhardstraat 61, 8141 EL Heino

  De uitvaartplechtigheid is donderdag 30 maart om 11.00 uur te Oosterbeek en is te volgen via livestream https://vimeo.com/event/2882273

  De zeswekendienst en tevens herdenkingsdienst, zal worden gehouden op zaterdag 27 mei 2023 om 11.00 uur in de H. Mauritiuskerk te Schin op Geul.

  Wilt u het bericht van Ben Engelbertink, Regionaal overste van Mill Hill, lezen lees meer

  Carnaval 2023

  Traditiegetrouw begint carnavalszondag om 10.00 uur met de dialectmis in de kerk. De sfeer zit er dan meteen al goed in om er een mooie carnavalszondag van te maken. Voor een impressie van deze viering zie het fotoalbum bovenaan deze pagina.

  02/24/2023

  Terugblik Kerstmis 2022!

  Graag willen wij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook medewerking verleend heeft aan het welslagen van alle activiteiten die er in onze kerk plaatsvonden ter gelegenheid van Kerstmis. Velen hebben genoten van alle mooie versieringen, de kerststal, de vieringen met prachtige muziek en zelfs dans. Dankjewel nogmaals aan u allen, zowel medewerkers als bezoekers. Mocht u nog even willen nagenieten dan kan dit door op het kopje foto's te klikken bovenaan deze pagina.

  01/02/2023

  Installatie van pastoor Dieteren

  Zondag 22 november werd pastoor Dieteren welkom geheten in onze parochie en geïnstalleerd als pastoor van de parochies Schin op Geul, Oud Valkenburg en Sibbe. Tevens is hij benoemd tot voorzitter van de parochiefederatie VOSS (Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe). Vanwege de corona maatregelen leek het in eerste instantie onmogelijk hem een mooie ontvangst te geven maar achteraf mogen we wel zeggen dat het een bijzonder warm welkom was, mede dankzij de inzet van velen. We wensen meneer pastoor veel succes bij het uitvoeren van zijn ambt en dat hij zich snel thuis mag voelen in Schin op Geul. Opnames door SXC Solutions. sxc-solutions.nl

  Video: Pastoor Mol neemt afscheid van Schin op Geul

  Op zondag 30 augustus 2020 nam pastoor Frans Mol afscheid van de parochie in Schin op Geul. Dankzij de medewerking van velen kreeg pastoor een geweldig afscheid aangeboden. Heel Schin op Geul zwaaide hem uit! Kijk hier naar zijn afscheidsvideo!

  Parochieblad

  Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

  Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.