×

Van harte welkom op de parochiewebsite van de Heilige Mauritius Parochie.

Op deze website vindt u alle informatie over onze parochie.

Graag beantwoorden wij uw vragen via de contactpagina.

Iedere zondag is om 10:30 uur een heilige mis.

Daarnaast zijn er het hele jaar door speciale vieringen.

Wij nodigen u graag uit onze kerk en vieringen te bezoeken.

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.

St. Corneliusoctaaf

Op zaterdag 14 september as. start in onze parochiekerk weer het jaarlijkse octaaf ter ere van de H.Cornelius.  In dat kader hierbij in het kort wat achtergrondinformatie.  Deze heilige werd in het jaar 251 tot paus gekozen.  Hij voerde een op vrede en verzoening gericht beleid, maar werd twee jaar later het slachtoffer van de vervolgingen door de Romeinen.  Na zijn dood werd zijn verering snel verbreid.

De H.Cornelius wordt vooral aangeroepen bij verkrampingen en stuipen, maar heden ten dage met name ook voor verlichting van rusteloosheid, zorgen, zenuwaandoeningen en ander lijden; kortom tegen alle vormen van overspanning en stress.

Tijdens dit Corneliusoctaaf wordt er iedere dag een H.Mis opgedragen,

waarbij na afloop de Corneliuszegen wordt gegeven en er gelegenheid is om de relikwie te vereren; daarnaast is er op de zondagen van 14.00 – 16.00 uur gelegenheid voor gebed, zegen en relikwieverering.

Opluistering van de diensten geschiedt door fanfare St.Cornelius (14 sept.),

harpiste Pauline Nieuwenhuijs  (15 sept.), mannenkoor Inter Nos (21 sept.) en troubadour Thea Kollee  (22 sept.).

In het voorportaal van de kerk is een stand ingericht waar diverse religieuze artikelen te koop zijn.  Bij het Corneliusbeeld (rechtsvoor in de kerk) is een doos geplaatst, waarin een persoonlijke stille intentie kan worden opgegeven (pen en papier zijn aanwezig).  Tijdens de diensten in het octaaf en door het jaar heen, als gebeden wordt voor de Broederschap St. Cornelius, zal ook voor deze stille intenties worden gebeden.

St. Mauritiusviering

De feestdag van de H.Mauritius valt officieel op 22 september, maar in de praktijk wordt deze gevierd in het daaropvolgende weekend. Aangezien dat weekend dit jaar nog in het Corneliusoctaaf valt, wordt de viering met een week verschoven naar het laatste weekend van september. Op zaterdag 28 september om 19.00 uur is er dan een speciale viering voor de patroonheilige van onze schutterij St. Mauritius Strucht; de eigenlijke parochieviering is vervolgens op zondag 29 september om 10.30 uur.