×

 

 Dit jaar geen Cornelius octaaf in onze parochie!

Vanwege het corona virus, dat helaas nog steeds onder ons is, zal er dit jaar in onze parochie geen Cornelius octaaf gehouden worden. Dit stond gepland van 12 tot en met 20 september aanstaande.

 

Nieuwe pastoor voor

Schin op Geul en Oud Valkenburg

Pastoor Constantijn Dieteren van de parochies in Haelen, Horn, Buggenum, Nunhem en Roggel, Neer en Heibloem is benoemd tot pastoor van de parochies H. Mauritius in Schin op Geul en H. Johannes de Doper in Oud Valkenburg. Tevens is hij in solidum benoemd tot pastoor de parochie HH. Nicolaas en Barbara en O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand van Valkenburg en tot moderator van het betreffende parochiecluster.

Dieteren (57) volgt in Schin op Geul pastoor Frans Mol m.h.m. op, die met emeritaat is gegaan. In Oud-Valkenburg wordt hij de opvolger van pastoor René Graat m.h.m, die dit voorjaar overleed. Dieteren wordt ook pastoor van de parochie H. Roza in Sibbe op het moment waarop deze tot het samenwerkingsverband toetreedt. Eerder was Dieteren pastoor in Landgraaf. De benoeming gaat na de zomer in. De exacte datum wordt in onderling overleg vastgesteld.

 

Pastorale brief

Bisschop Harrie Smeets

Naar aanleiding van het versoepelen van de maatregelen rondom het coronavirus heeft Bisschop Harrie Smeets een pastorale brief geschreven met als titel: "Pinksteren brengt geopende deuren".

Lees meer

 

 

Dag van afscheid!

Afscheid in dankbaarheid!

Op zondag 30 augustus nemen we als parochie afscheid van pastoor Frans Mol. Ondanks het rondwaren van het coronaspook willen we op een waardige manier deze dag invullen. Uiteraard met het in acht nemen van de voorschriften van het RIVM en de overheid. Op welke manier we als parochie afscheid nemen leest u in het parochieblad: "Mauritiusbode" van augustus.

 

U bent weer welkom in onze kerk!

In augustus zal er op de volgende dagen om 10.30 uur een Heilige Mis zijn in onze parochiekerk: Zondag 2, 9, 16 en 30 augustus. Op 23 augustus is er een Woord- en Communiedienst.  

Voor alle vieringen dient u zich per dienst aan te melden vóór vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag.

Dit kan op één van de volgende manieren met vermelding van datum en aantal personen:

- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl

- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur

- vul uw gegevens hier in

 

 

Regelgeving rondom corona in onze kerk

Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul dan zijn de volgende regels van kracht:

- Kom binnen via de hoofdingang;

- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;

- Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;

- Houdt 1,5 meter afstand;

- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;

- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen. Mocht u geen communie wensen te ontvangen, gelieve dan uw servetje weg te pakken;

- Uw bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;

- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;

- We geven elkaar geen hand;

- Kaarsen aanmaken, één persoon tegelijk in de Mariakapel.

 

 

Uitvaarten aangepast aan de regelgeving blijven wel mogelijk. Contactpersoon: José Van den Hove, tel. 043-4592278

 

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.